ราคาเเละโปรโมชั่นเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

Language Price 2017

สถาบันใน  New Zealand Location 12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 48ปดาห์
  NZD   THB   NZD   THB   NZD   THB
Embassy Logo Auckland 3,936 94,464
7,680 184,320
15,360 368,640
Price: General Englsih 24 lesson/ week (20 hrs/ week) Promotion: 20% discount
logo Auckland 3,780 90,720
6,156 147,744
12,312 295,488
Price: Intensive 24 lessons 20 hrs/week - End 31 December - Start before end of 2018
original-1475929188983 Auckland 4,140 102,600 7,752 193,800 15,504 387,600
Price: General English Day full time 23 hrs/ week Promotion: up to 15% discount - End 31 December 2017
aspire2IntforSEO Auckland 3,360 80,640
6,000 144,000
11,520 276,480
Price: General English 23 hrs/ week - End 31 December 2017
kaplan-logo Auckland 3,660 87,840
6,840 164,160
13,680 328,320
Price: General English 24 lessons / week (20 hrs/ week) - End 30 December 2017- course start before 30 September 2018
Auckland 3,648 91,200 7,008 175,200 14,016 350,400
Price: General English 23 hrs/ week - end 30 December 2017 course start before 30 September 2018

Language Price Dublin 2017

สถาบันใน  New Zealand Location 25 สัปดาห์
Euro   THB  
Dublin 3,950 158,000
Special Promotion: Package Study 25 weeks (20 hrs/week) + 8 weeks holiday (work up to 40 hrs/week)
Dublin 4,075 163,000
Special Promotion: Package Study 25 weeks (20 hrs/week) + 8 weeks holiday (work up to 40 hrs/week)